Hệ tiêu hoá

Menpeptine Drops

Menpeptine Drops dạng gói của Mediphar USA có khả năng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giảm đầy bụng, trướng hơi, đầy hơi, ăn uống khó tiêu đồng thời kích thích ăn ngon hơn mỗi ngày. Thành phần Menpeptine Drops Mỗi gói 5ml chứa: Papain U.S.P ……………………………………..50,0mg Alpha – Amylase …………………………………100,0mg Tinh dầu Dill B.P…