Hệ tiêu hoá

MENPEPTINE GOLD

Thành phần: Mỗi ống 10 ml chứa: Alpha – Amylase ( Tương đương 2000 IU ) ………………………. 100,0 mg Papain ( Chiết xuất từ đu đủ ) ( Tương đương  500 IU )……… 50,0 mg Pepsin………………………………………………………………………….. 10,0 mg Lipase ( Tương đương 20 IU ) ………………………………………… 10,0 mg Immunepath IP ( Chiết xuất  từ vách…