Hệ tiêu hoá

MENPEPTINE GOLD

Menpeptine Gold dạng ống của Mediphar USA có khả năng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giảm đầy bụng, trướng hơi, đầy hơi, ăn uống khó tiêu đồng thời kích thích ăn ngon hơn mỗi ngày. Thành phần Menpeptine Gold Mỗi ống 10 ml chứa: Alpha – Amylase ( Tương đương 2000 IU ) ………………………….