Vitamin & khoáng chất

Trimedivit – Softgels

Trimedivit Softgels bổ sung các vitamin B quan trọng như: vitamin B1, B6, B12. Sự phối hợp giữa các vitamin này cho thấy hiệu quả điều trị được gia tăng đáng kể so với khi điều trị với từng vitamin riêng lẻ trong việc phòng ngừa và điều trị trong các trường hợp rối loạn…