Vật tư y tế

Mediphar USA Mask (Khẩu trang y tế MDP)

Khẩu trang y tế MDP với tên gọi: Mediphar USA Mask đã được chính thức ra mắt vào ngày 15.05.2020. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ISO 13485

Khẩu trang y tế MDP với tên gọi: Mediphar USA Mask đã được chính thức ra mắt vào ngày 15.05.2020. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế ISO 13485

Hết hàng